Štípače na dřevo

Štípače na dřevo, které velmi usnadňují štípaní dřeva, které je určeno na oheň. Průměr může mít až  50 cm.

V naší nabídce naleznete několik druhů štípačů, kolmých a vodorovných.

Nabízíme štípače kolmé se sílu tlaku od 7 do 12 tun s typovým označením: ZI-HS7, ZI-HS8, ZI-HS10T, ZI-HS12T.

Nabízíme také štípače vodorovné, které se hodí na štípání dřeva. Jsou to modely ZI-HS4, ZI-HS5.

Klikněte na vybraný model pro více informací.

Hs7 cz
hs10
hs12
hs8
hs4
hs5
bg100y

Stroje jsou vyrobené podle evropské směrnice 2006/42/WE. Dokumentace přístrojů obsahuje prohlášení o shodě s tou směrnicí a také harmonizovaných standardů:

PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpečnost strojních zařízení –  Všeobecné požadavky pro konstrukci – hodnocení rizika a omezování rizika.
PN-EN 13525+A2: 2009 Lesnické stroje – Skartovače do dřeva – Bezpečnostní požadavky 
PN-EN 953+A1: 2009 Stroje – Bezpečnostní požadavky – Clony – Všeobecné požadavky pro navrhování a konstrukci pevných a pohyblivých clon.