Zahradní převodový motor – převodovka MR-00

Nejčastěji je používaná k automatické manipulaci skleníkových clon. Je vybavená kontrolní skříňkou spolu s řídicím zařízením a vypínači. Je využívaná také pro zařízení kontrolující ventilaci skleníků. Kromě toho může být využitá libovolně.

  1. Příkon – 0,18 – 0,55 kW
  2. Převod podle druhu vyrobení:

– 1 : 175

– 1 : 262

– 1 : 301

– 1 : 452

– 1 : 525

– 1 : 905

  1. Hmotnost – 20 kg