Łuparki do drewna

Łuparki do drewna to urządzenia, które w znacznym stopniu ułatwiają rozdrabnianie klocków drewna przeznaczonego na opał. Średnica klocków może wynieść max 50 cm.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kilka rodzajów łuparek pionowych i poziomych.

Oferujemy łuparki poziome Zipper ZI-HS7TU, oraz pionowe ZI-HS10TN, ZI-HS14TN, ZI-HS16E, oraz ZI-HS22EZ

owych informacji.

Sprzedaż ratalna (decyzja w 15 min.)- RATY.biz

Łuparka pozioma Zipper ZI-HS7TU
Łuparka Zipper ZI-HS7TU
Łuparka do drewna Zipper ZI-HS10TN
Łuparka Zipper ZI-HS10TN
Łuparka Zipper ZI-HS12TN
Łuparka Zipper ZI-HS14TN
Łuparka do drewna Zipper ZI-HS16E
Łuparka Zipper ZI-HS16E
Pionowa łuparka do drewna Zipper ZI-HS22EZ
Łuparka Zipper ZI-HS22EZ

Urządzenia posiadają deklaracje zgodności WE potwierdzającą, że spełniają wymogi europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz wymogi norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
PN-EN 13525+A2: 2009 Maszyny leśne – Rębarki do drewna – Bezpieczeństwo  
PN-EN 953+A1: 2009 Maszyny – Bezpieczeństwo – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych