Drviče série RJ RJS

Jednohriadeľový drvič shredder: RJ-260/600/18,5 KW, RJ-260/600/22 KW

Napájanie 400 V – 50 Hz – 3 fázis
Motor hlavného pohonu 18,5 kW, 22 kW
Priemer hriadeľa 205 (260) mm
Dĺžka rezacieho hriadeľa 600 mm
Pritláčanie materiálu pneumatické
Priemer hrdla odsávajúceho triesky 160 mm
Hmotnosť 1280 kg
Obrysový rozmer drviča A x B x H – 1730mm x 1195mm x 1700mm
Veľkosť plniaceho boxu A x B x H – 880 mm x 630 mm x 900 mm
Veľkosť pracovnej komory A x B – 720 mm x 630 mm
Jednohriadeľový drvič RJ-260/600/18,5 (22 kW)

Určený na drvenie umelej hmoty ( fólie, plastového obalu atp. ), dreva ( dreveného odpadu, paliet atp. ), povýrobného odpadu, elektrických vedení, kartónu, papiera a obdobného materiálu. Zariadenie má korunkové alebo ploché rezacie nože vykonané z kalenej nástrojovej ocele (počas drvenia pracuje 1 hrana, toto dovoľuje 4-krát zmeniť polohu korunkového noža a 8-krát zmeniť polohu plochého noža). Zariadenie má riadiacu skrinku realizujúcu program práce stroja. Veľkosť úvodnej frákcie závisí od použitého sita. Veľkosť plniaceho boxu a priemery otvorov v site môžu byť prispôsobené k potrebám klienta.
Pre zlepšenie úžitočných parametrov drviča RJ-260/600/18,5 na Politechnike Krakowskej (Krakovskej vysokej technickej škole) bol uskutočnený výskum práce rezacej sústavy. Na základe výsledkov boli navrhnuté konštrukčné úpravy, ktoré sú zavedené do ďalších exemplárov stroja. Výsledkom výskumu je aj zavedenie modulu komunikácie v GSM sieti, ktorý umžňuje diaľkové zadávanie a čítanie parametrov prace drviča. Komunikácia je realizovaná pomocou textových správ SMS. Vďaka tomuto riešeniu možno čítať a určiť o.i. čas práce stroja, čas cúvania hlavného hriadeľa v prípade preťaženia, nastavenie časových parametrov rozbehu, nastavenie zabezpečenia rozbehového a pracovného prúdu, počet skúšok zapnutia hlavného pohonu pri preťažení, počet prázdnych výkonov pneumatického zariadenia na pritláčanie, ktorá spôsobí vypnutie stroja. Modul komunikácie v GSM sieti je montovaný na požiadavku klienta.

1. Cena RJ-260/600/18,5 KW – 17 500 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 21 525 EUR ).
2. Cena RJ-260/600/22 KW – 19 600 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 24 108 EUR).

Pre každý z hore uvedených modelov drviča možno monovať vyhadzovač trieskov za doplatkom 1 100 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 1 353 EUR ).

Jednohriadeľový drvič shredder: RJ-260/800/22 KW, RJ-345/800/30 KW

 

Rozdrabniacz RJ 260 RJ 345
Rozdrabniacz RJ 260 RJ 345 4
Napájanie 400 V – 50 Hz – 3 faz
Motor hlavného pohonu 22 kW, 30 kW
Priemer hriadeľa 205 (260) mm, 345 mm
Dĺžka rezacieho hriadeľa 800 mm
Pritláčenie materiálu pneumatické (2 servomotory)
Priemer hrdla odsávajúceho triesky 160 mm
Hmotnosť 1280 kg, 2100 kg
Obrysový rozmer drviča A x B x H – 2185mm x 1450mm x 1700mm
Veľkosť plniaceho boxu A x B x H – 1017 mm x 830 mm x 935 mm
Veľkosť plniaceho boxu A x B – 1017 mm x 830 mm

Model RJ-260/800/22 kW je ďalší drvič stredných rozmerov série RJS. Má tie isté hodnoty ako jeho predchádzajúci model, namiesto toho hriadeľ s dĺžkou 800 mm spôsobí zvýšenie rozmerov plniaceho boxu a týmto zvýšenie výkonu. Tento drvič vyrábame s motorom s výkonom 22 kW. Drvič s dĺžkou hriadeľa 800 mm je aj vyrábaný v spevnenom prevedení, ktorý je vybavený motorom 30 KW, hriadeľ (rotor) s priemerom 345 mm. Slúži na drvenie úmelej hmoty ( fólie, plastového obalu atp. ), dreva (dreveného odpadu, paliet atp.), povýrobného odpadu, kartónu, papiera a obdobného materiálu. Je vybavený zariadením na pritláčanie materiálu s pneumatickým pohonom.
Zariadenie má korunkové alebo ploché rezacie nože vykonané z kalenej nástrojovej ocele (pri drvení pracuje 1 hrana, toto dovoľuje 4-krát zmeniť polochu noža). Toto zaisťuje dlhú životnosť noža a týmto vysoký výkon drvenia. Zariadenie má riadiacu skrinku realizujúcu program práce stroja. Veľkosť úvodnej frákcie závisí od použitého sita. Veľkosť plniaceho boxu a priemery otvorov v site môžu byť prispôsobené k individuálnym potrebám klienta.

1. Cena RJS-260/800/22 KW – 28 400 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 34 932 EUR),
2. Cena RJS-345/800/30 KW – 32 600 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 40 098 EUR).

Do každého z hore uvedených modelov drviča možno montovať vyhadzovač triesok za doplatkom 1 100 EUR netto + 23% VAT ( Brutto: 1 353 EUR).

Jednohriadeľový drvič shredder RJ-345/1000/37 KW, 45 kW

 

Rozdrabniacz RJ 345
Rozdrabniacz RJ 345
Napájanie 400 V – 50 Hz – 3 faz
Motor hlavného pohonu 37 kW, 45 kW
Priemer hriadeľa 345 mm
Dĺžka rezacieho hriadeľa 1000 mm
Pritláčanie materiálu pneumaticky (2 servomotory)
Priemer hrdla odsávajúceho triesky 200 mm
Hmotnosť 2650 kg
Obrysový rozmer drviča A x B x H – 2500mm x 1800mm x 1700mm
Veľkosť plniaceho boxu A x B x H – 1200mm x 1030 mm x 825 mm
Veľkosť pracovnej komory A x B – 1200mm x 1030mm

Jednohriadeľový drvič RJS-345/1000/37 KW je najväčší drvič zo série RJS. Má väčšie rozmery a výkon a vďaka tomu má väčšie možnosti práce. Je odporúčaný, keď je požadované drvenie veľkého množstva materiálu s väčšiou veľkosťou alebo keď úvodné drvenie je nevyhnutné pre ďalší technologický proces. Slúži na drvenie umelej hmoty, fólie, plastového obalu, dreva, kociek s priemerom cca 40 cm, dreveného odpadu, paliet a povýrobného odpadu, kartóna, papiera a obdobného materiálu. Vyrábaný v prevedení s motorom s výkonom 37 kW a 45 kW. Zariadenie má korunkové alebo ploché rezacie nože vykonané z kalenej nástrojovej ocele (pri drvení pracuje 1 hrana, toto dovoľuje 4-krát zmeniť polochu korunkového noža a 8-krát zmeniť polochu plochého noža). Zariadenie má riadiacu skrinku realizujúcu program práce stroja. Veľkosť úvodnej frákcie závisí od použitého sita. Veľkosť plniaceho boxu a priemery otvorov v site môžu byť prispôsobené k individuálnym potrebám klienta.

1. Cena RJS-345/1000/37 KW – 38 000 EUR netto + 23% VAT (Brutto: 46 740 EUR).
2. Cena RJS-345/1000/45 KW – 38 800 EUR netto + 23% VAT (Brutto: 47 724 EUR).

Do tohto modela drviča možno montovať vyhadzovač trieskov za doplatkom 1 300 EUR netto + 23% VAT (Brutto: 1 599 EUR).

Uvedené ceny sa týkajú klientov majúcivch aktívne číslo DPH – EÚ.
Pre klientov, ktorí nemajú aktívne číslo DPH – EÚ ceny budú zvýšené o 23% dane.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem:
PN-EN ISO 12100:2011 Bezpečnosť strojov – Všeobecné pravidlá projektovania – Hodnotenie ohrozenia a zníženie ohrozenia
PN-EN 60204-1:2010 Bezpečnosť strojov – Elektrické vybavenie strojov – Časť 1: Všeobecné požiadavky