Vítajte na našej internetovej stránke.

DRVIACE STROJE PRE SPRACOVANIE UMELEJ HMOTY A DREVA – výroba a oprava,

Drviče (shreddery) jednohriadeľové, dvoj a štvorhriadeľové,

Mlyny – drviče a sekačky konárov,

Kompletovanie liniek na spracovanie umelej hmoty,

Kompletovanie liniek na výrobu peletu a brikety,

Prevody ozubenými kolesami,

Stavebné navijaky.

Informácie o nás

Našou základnou činnosťou je výroba a oprava strojov na drvenie umelej hmoty, dreva, konárov a iného materiálu.

V súlade s požiadavkami odberateľov, projektujeme a vykonávame atipické drviče, regenerujeme a vykonávame diely. Vyrábame sekačky konárov rôznej veľkosti pohaňané traktormi, elektrickými a spaľovacími motormi.

Okrem toho v našej výrobnej ponuke máme stavebné navijaky, závitkové prevody a prevody ozubenými kolesami, ručné pohony pre medomety aj kooperačné služby.

Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.  so sídlom v Czchowe existuje od roku 1988, vznikol na základe rodinných, mnohoročných remeselníckych  tradícii, ktoré siahajú až do 50-tych rokov.

Súčasne sme v našej oblasti hlavný výrobca rôzneho druhu drviacich strojov.

Naša firma sa špecializuje aj na vykonávanie kovových výrobkov, kde sa uskutočňuje obrábanie kovov: sústruženie, frézovanie, brúsenie, rezanie plazmou, vykonávanie zvaraných konštrukcií a nátieranie.

Máme stroje s numerickým ovládaním – CNC aj klasické aj odborných pracovníkov. Naš závod kooperuje s inými firmami týmto zvýšujúc svoje produkčné a technologické možnosti.

Závod využívajúc prostriedky EÚ rožširuje a modernizuje strojový park a zvýšuje výrobný priestor. Postupne sú zavádzané nové a technologicky komplikovanejšie  výrobky. Naše výrobky sa predávajú na území Poľska, aj tiež v Nemecku, Rakúsku, Čechách, Švajčiarsku a iných krajinách.

Pre modernizáciu svojích výrobkov Závod začal spoluprácu s Politechnikou Krakowskou (Krakovskou vysokou technickou školou). Pre zvýšenie úžitkových parametrov drviča RJ-205/600/18,5 bol uskutočnený výskum  chodu rezacej sústavy. V dôsledku skúšok boli navrhnuté konštrukčné úpravy, ktoré sú zavádzané v ďalších exemplároch výrobku. Okrem toho v dôsledku skúšok bol zavedený modul komunikácie v GSM sieti. Umožňuje diaľkové zadávanie a čítanie parametrov práce stroja.

Naša Firma pri nákupe plazmového rezacieho prístroja, tvrdomera, pri stavbe haly využívala prostriedky Európskej únie.