Jednohriadeľový drvič shredder RJ-260/250

Jednohriadeľový drvič shredder RJ-260/250/15 kW

 

Rozdrabniacz RJ-260
Rozdrabniacz RJ-260
Napájanie 400 V – 50 Hz – 3 faz.
Motor hlavného pohonu 15 kW
Priemer hriadeľa 260 mm
Dĺžka rezacieho hriadeľa 250 mm
Podávanie materiálu 2 ťahacie valce
Priemer hrdla odsávajúceho triesky 160 mm
Hmotnosť 500 kg
Obrysový rozmer drviča A x B x H – 1750mm x 880mm x 1270mm
Veľkosť plniaceho boxu A x B  – 610 mm x 470 mm
Veľkosť pracovnej komory A x B – 98 mm x 230 mm

RJ-260/250/15 KW je špeciálny model drviča vykonaný pre drvenie na drobnú frákciu dlhého odpadu (odrezkov) vznikajúceho pri spracúvaní reziva. Je spojením riešení použitých v sekačke (ťahacie valce) a drvičov série RJ (frézovací hriadeľ a sito). Dodatočne ťahacie valce majú samostatný pohon s regulovanou, bezstupňovou rýchlosťou posunu cez skladacie zariadenie. Vďaka týmto spojeniam umožňuje tento model reguláciu veľkosti rozdrvenej frákcie a výnimočne sa osvedčuje v stolárskych podnikoch pri drvení drevených elementov: líšt, povýrobných odrezkov, konárov s priemerom až 90 mm.
Zariadenie má štvorhranné rezacie nože vykonané z kalenej nástrojovej ocele (počas drvenia pracuje 1 hrana). Materiál prechádza cez 2 ťahacie valce s regulovanou rýchlosťou otáčania (regulácia posuvu). Zariadenie má riadiacu skrinku realizujúcu program práce stroja. Veľkosť plniaceho boxu a priemery otvorov v site môžu byť prispôsobené k potrebám klienta

Cena RJ-260/250/15 kW – 10 500 EUR netto + 23% VAT (Brutto: 12 915 EUR).

Uvedené ceny sa týkajú klientov majúcivch aktívne číslo DPH – EÚ.
Pre klientov, ktorí nemajú aktívne číslo DPH – EÚ ceny budú zvýšené o 23% dane.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem:
PN-EN ISO 12100:2011 Bezpečnosť strojov – Všeobecné pravidlá projektovania – Hodnotenie ohrozenia a zníženie ohrozenia
PN-EN 60204-1:2010 Bezpečnosť strojov – Elektrické vybavenie strojov – Časť 1: Všeobecné požiadavky