28 Wrz

Projekt Rozdrabniacza

Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych zespołu tnącego rozdrabniacza, jak również opracowanie koncepcji oraz projektu toru komunikacyjnego dla produkowanego przez Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o. o. rozdrabniacza RJ-205/600/18,5  Cele projektu i planowane efekty: Przedmiotem projektu jest zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem ulepszonego produktu-rozdrabniacza RJ-205/600/18,5 poprzez opracowanie koncepcji, założeń projektowych…