Rębak do gałęzi

 

Profesjonalnie zaprojektowane, solidnie wykonane, niezawodne w działaniu !

 

W naszej ofercie znajdują się rębaki różnych typów – napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowymi czy też ciągnikami rolniczymi. Urządzenia te w zależności od typu rozdrabniają gałęzie o grubości od 5 do 150 mm przy drzewie miękkim. Rębak do drewna typu RD-104 i RD-107S umożliwia cięcie drewna i gałęzi na odcinki długości około 70 – 80 mm przy dwóch nożach tnących, 35 – 40 mm przy czterech nożach i 15 – 20 mm przy sześciu nożach (RD-105). Pocięte kawałki drewna są wsypywane na przyczepę lub pryzmę. Rębaki mocuje się na traktorze i są napędzane z wałka napędowego traktora. Każdy nasz rębak do gałęzi oraz drewna jest bardzo wydajny i zapewnia bezpieczną pracę. Urządzenia sprzedawane są na rynku polskim, jak również za granicą, między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii.

 

Dla działkowców polecany jest rębak do drzewa RD-108, który rozdrabnia gałęzie o średnicy do około 5 cm. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych Klientów proponujemy Państwu rębak do gałęzi RD-104 z ustawianym w zakresie 360 stopni wokół osi pionowej, kierunkiem wyrzutu zrębków. Ten typ rębaka do gałęzi szczególnie przeznaczony jest dla sadowników, administratorów dróg, jak również dla użytkowników, którzy potrzebują, aby zrębki wsypywane były na przyczepę przypiętą do rębaka umocowanego na traktorze. Umożliwia on ciągłe przemieszczanie się rębaka wraz z traktorem i przyczepą wzdłuż rzędów w sadzie, dróg czy rowów, gdzie ścinamy gałęzie, które chcemy równocześnie rozdrabniać. Podobne zalety posiada również tani rębak RD-107 S.

 

 

Urządzenia posiadają deklaracje zgodności WE potwierdzającą, że spełniają wymogi europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz wymogi norm zharmonizowanych:
PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
PN-EN 953+A1: 2009 Maszyny – Bezpieczeństwo – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych