„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego sposobu obróbki blachy przy użyciu prasy krawędziowej”.

 

mająca na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o.o. poprzez

stworzenie nowego miejsca pracy oraz zakup niezbędnego sprzętu do wdrożenia nowego sposobu obróbki blachy

przy użyciu prasy krawędziowej – do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.