Podniesienie efektywności energetycznej Zakładu Mechanicznego „Precyzja” Sp. z o .o.

 

 

Cele projektu:

 • kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów
 • wymiana źródła ciepła

Planowane efekty:

 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 6 729,4 kWh/rok,
 • ograniczenie energii cieplnej o 1 958 GJ,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 1982,23 GJ to jest 86,43 %
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza:
  • PM10 o 175,2 kg/rok
  • PM2,5 o 157,2 kg/rok
  • CO2 o 201,9 kg/rok
  • CO o 4 702,6 kg/rok
  • SOx o 1 372,4 kg/rok

Wartość projektu: 1 014 921,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 535 040,74 PLN