W dniach 05.09. – 07.09.2019 nasza firma brała udział w targach Recycling AKTIV w centrum wystawowym w Karlsruhe, w Niemczech. Targi dotyczyły usuwania i recyklingu odpadów. Brało w nich udział około 200 wystawców pokazując eksponaty i usługi z zakresu przetwarzania złomu, metalu i plastiku, papieru i tektury, a także odpadów zielonych i drewna. Liczne wykłady techniczne uzupełniały ofertę targową i dostarczały dodatkowych informacji o najnowszych trendach w branży recyklingu.