Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o. o.

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój ZM Precyzja poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie wytwarzania innowacyjnego produktu.”

 

Cel projektu:

wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej na skalę regionu i kraju

 

Dofinansowanie projektu z UE: 370 000,00 PLN