Usługa w zakresie wykonania badań dotyczących zgodności oraz certyfikacja jedenastu typów urządzeń do obróbki drewna na potrzeby firmy Zakład Mechaniczny Precyzja Sp. z o. o.

 

Cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wdrażania innowacji uzasadnionych rynkowo w firmie ZM Precyzja sp z o. o poprzez docelowe wdrożenie do oferty produktowej 11 typów znacząco ulepszonych urządzeń do obróbki drewna, posiadających certyfikaty zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz hałasową 2000/14 ze zm, a przez to podniesienie konkurencyjności i produktywności firmy.

Nabywana usługa przyczyni się do poprawy konkurencyjności firmy poprzez możliwość utrzymania i poprawy obecnej pozycji na rynku oraz dalszą ekspansję rynkową. Posiadanie certyfikatów zgodności produkowanych urządzeń, potwierdzających spełnianie wysokiego standardu i wymagań stawianych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE i hałasową 2000/14 ze zm. znacząco podnosi konkurencyjność firmy.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby wdrożenia innowacji w ZM Precyzja. Firma chcąc się rozwijać zdecydowała się uzupełnić swoją ofertę produktową a jednocześnie poddać swoje produkty ocenie strony trzeciej, stąd też konieczność realizacji projektu w zakładanym zakresie. Parametry użytkowe urządzeń, będących przedmiotem niniejszego projektu, zostały zaplanowane na podstawie dogłębnej znajomości rynku oraz zapytań ze strony klientów, są też lepsze aniżeli parametry urządzeń oferowanych przez konkurencję.

Daje to wysokie prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego znacząco ulepszonych urządzeń do obróbki drewna.

 

ZM Precyzja sp. o o. w wyniku realizacji usługi osiągnie cele dodatkowe:

  • uzyskanie certyfikatów zgodności- tego oczekują klienci,
  • zminimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wypadku, jeśli wprowadzane do obrotu maszyny nie zapewniałby pełnego bezpieczeństwa swym użytkownikom.

 

Wartość projektu: 60 885,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 39 600,00 PLN